Ijen View Hotel & Resort

ข่าวสาร Ijen View Hotel & Resort ใน บอนโดโวโซ & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน บอนโดโวโซ, Ijen View Hotel & Resort เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. KIS Mangunsarkoro No. 888 บอนโดโวโซ.

Palm Hotel

ข่าวสาร Palm Hotel ใน บอนโดโวโซ & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน บอนโดโวโซ, Palm Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. A. Yani No. 32 บอนโดโวโซ.