Hotel Pangeran Beach

ข่าวสาร Hotel Pangeran Beach ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Hotel Pangeran Beach เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan Ir H Juanda 79 ปาดัง.

Savali Hotel

ข่าวสาร Savali Hotel ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Savali Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan Hayam Wuruk No 31-33 ปาดัง.

The Aliga Hotel

ข่าวสาร The Aliga Hotel ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, The Aliga Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan MH Thamrin No 71 ปาดัง.

Hotel Padang

ข่าวสาร Hotel Padang ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Hotel Padang เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. Bagindo Azizchan No. 28 ปาดัง.

The Axana Hotel

ข่าวสาร The Axana Hotel ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, The Axana Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan. Bundo Kandung No.14-16 ปาดัง.

Havilla Maranatha

ข่าวสาร Havilla Maranatha ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Havilla Maranatha เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan. Bandar Pulau Karam No. 10 D ปาดัง.

edOTEL Bundo Kandung

ข่าวสาร edOTEL Bundo Kandung ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, edOTEL Bundo Kandung เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. Bundo Kandung No. 18 ปาดัง.

The Sriwijaya Hotel

ข่าวสาร The Sriwijaya Hotel ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, The Sriwijaya Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. Veteran no. 26 ปาดัง.

Plan B Hotel

ข่าวสาร Plan B Hotel ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Plan B Hotel เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jalan Hayam Wuruk No 28 ปาดัง.

Hotel Hangtuah

ข่าวสาร Hotel Hangtuah ใน ปาดัง & อ่านความคิดเห็น. รับประกันราคาที่ดีที่สุด. ตั้งอยู่ใน ปาดัง, Hotel Hangtuah เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายและความสะดวกสบาย, ดูเหมือนเพื่อที่อยู่อาศัย Jl. Pemuda No. 1 ปาดัง.